lunes, 30 de enero de 2017

Camino de gozo y paz. 300Una mala persona, que em va maltractar amb les seues ofenses 
i tan infame i maligna que va procurar que no em quedara 
ni tan sols el consol de sentir-me una víctima 
és ara un honrat professor d'universitat 
que parla als seus alumnes sobre el que és un ésser humà, 
no ha tingut ni una sola paraula de disculpa 
perquè la seua ànima és estreta i trivial, 
servidora dels xicotets interessos, 
quan era un adolescent, se li donaven bé les imitacions 
i ara és açò tot el que té, 
una imitació de vida, 
no és més que una mentida, ni tan sols en la seua pròpia casa, 
és possible que vegen un ésser humà real els qui ho acompanyen, 
jo no vull tant com vol la seua ànima de lladre, 
del que no és meu, tot em sobra 
i a tu solament et reclame perquè de debò sent 
que t'estime quant necessites. 

Una mala persona, que me maltrató con sus ofensas 
y tan infame y maligna que procuró que no me quedara 
ni siquiera el consuelo de sentirme una víctima 
es ahora un honrado profesor de universidad 
que habla a sus alumnos sobre lo que es un ser humano, 
no ha tenido ni una sola palabra de disculpa 
porque su alma es estrecha y trivial, 
servidora de los pequeños intereses, 
cuando era un adolescente, se le daban bien las imitaciones 
y ahora es eso todo lo que tiene, 
una imitación de vida, 
no es más que una mentira, ni siquiera en su propia casa, 
es posible que vean un ser humano real quienes lo acompañan, 
yo no quiero tanto como quiere su alma de ladrón, 
de lo que no es mío, todo me sobra 
y a ti solo te reclamo porque de verdad siento 
que te amo cuanto necesitas. 

A bad person, who mistreated me with its offenses
and so infamous and evil that it tried to avoid I had
even the consolation of feeling myself like a victim
is now an honored university professor
who speaks to its students about what a human being is,
it has not had a word of sorry
because its soul is narrow and trivial,
servant of the small interests,
when it was a teenager, it was good to the imitations
and now that's all it has,
an imitation of life,
it is no more than a lie, not even in its own house,
it is possible that who accompany it to see a real human being,
I do not want so much things as its thief soul wants,
of what is not mine, I don't want anything
and I only claim you because I really feel
that I love you as much as you need. 

©Luis Rafael García Lorente

No hay comentarios:

Publicar un comentario